wSPINamy się na szczyty w biznesie

Projekt "wSPINamy się na szczyty w biznesie" jest skierowany jest przede wszystkim do studentów, absolwentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, a także do pracowników naukowych uczelni wyższych i ośrodków badawczych z województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Celem jest wsparcie osób zainteresowanych założeniem firmy typu SPINoff i SPINout, tj. przedsiębiorstwa akademickiego – firmy opartej o wiedzę. Rezultatem projektu będzie zwiększenie poziomu wiedzy o korzyściach z prowadzenia przedsiębiorstwa typu SPINoff/SPINout, przybliżenie sposobów na skomercjalizowanie innowacyjnego pomysłu naukowego.

Projekt jest przedsięwzięciem non-proft, prowadzonym przez Grupę HRC S.A. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.