Ostatnia edycja - możliwość odbycia bezpłatnie zajęć w ramach specjalności "Fizjoterapia w sporcie"

Trwa nabór absolwentów fizjoterapii, wychowania fizycznego, odnowy biologicznej na ostatnią edycję specjalności:
FIZJOTERAPIA W SPORCIE. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 24.02.2013 r.

Program na specjalności Fizjoterapia w sporcie obejmuje 290 godzin i pozwala nabyć kompleksową wiedzę m.in. z ortopedii i traumatologii, fizjoterapii w dysfunkcjach ruchu i specyfiki aktywności ruchowej w różnych zakresach kultury fizycznej. Specjalność będzie realizowana w terminie od 9.03.2013 do 07.07.2013.

Jest to już ostatnia edycja specjalności realizowanych bezpłatnie przez Wyższą Szkołę Mazowiecką w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Rekrutacji Projektu WSM lub przesyłając pocztą na adres ul. Smulikowskiego 4a, 00-389 Warszawa, pok. 202 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów osobiście, kandydat posiadał dowód osobisty).

Kandydaci, którzy spełnią kryteria rekrutacyjne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 1.03.2013.

Można zaprosić znajomych, którzy ukończyli kierunek fizjoterapia, wychowanie fizyczne, odnowa biologiczna także na innych uczelniach.

Szczegóły na stronie WSM pod zakładką Projekt EFS
http://www.wsmw.edu.pl

E-mail: projekt@wsmw.edu.pl
tel.: 535 787 300 lub 535 775 300