Kompetencje Praca Sukces - bezpłatne szkolenia

                                     

Od 1 października 2016 roku w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowany jest innowacyjny projekt dydaktyczny „KOMPETENCJE PRACA SUKCES: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020[1]. Kierownikiem Projektu jest dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

 

Celem Projektu jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez  zwiększenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości w grupie studentów ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego (VI rok) oraz pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia). Projekt realizowany będzie przez 3 lata, do 30 września 2019 roku.

 

Najbliższe szkolenia:

-> Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia,Grupa 1: 8-9.04(sobota, niedziela),

                                                                                     Grupa 2: 21-22.04(piątek,sobota)

-> Komunikacja z pacjentem, Grupa 2: 10.04-5.06 (poniedziałki)

-> Badania kliniczne, Grupa 1: 22-23.04 (sobota, niedziela)

 
Rejestracja na szkolenia: Formularz
 
Więcej informacji i dokładny harmonogram zajęć: http://kompetencje.wum.edu.pl/