Nabór na studia doktoranckie

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej zaprasza studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego oraz absolwentów medycyny z lat poprzednich zainteresowanych neurologią doświadczalną i/lub kliniczną do udziału w rekrutacji na studia doktoranckie.

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 10-30 kwietnia, na zasadach wewnętrznego konkursu.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do kierownika jednostki prof. Dariusza Szukiewicza, w każdy wtorek około godz.14-15 (po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie tel.22 57 20 710).