Poszukiwani studenci dietetyki i pielęgniarstwa

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej poszukuje studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu , którzy chcieliby uczestniczyć w działalności Koła Naukowego przy Klinice.

W ramach prowadzonej działalności istnieje możliwość napisania pracy magisterskiej i stworzenia publikacji naukowej we współpracy z Katedrą. Istnieje również możliwość  otworzenia przewodu doktorskiego.

Zachęcamy do kontaktu studentów:

  • 3 roku dietetyki zainteresowanych obszarem żywienia enteralnego i pozajelitowego pacjentów w okresie okołooperacyjnym
  • 3 roku pielęgniarstwa, zainteresowanych tematem szeroko pojętej poprawy opieki pielęgniarskiej w okresie okołoperacyjnym

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dr hab. n. med. Michałem Ławińskim.

Kontakt dostępny w Biurze Karier.