Studia doktoranckie - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie.

Zapraszamy do składania wniosków on-line w Instytucie Nenckiego. Lista dostępnych projektów oraz aplikacja on-line:

www.nencki.gov.pl

Termin składania dokumentów:

1 września 2017 r.