Wolontariat - Fundacja Wsparcie

Fundacja Wsparcie zaprasza do udziału w Programie Wolontariatu projektu mieszkańców Warszawy,  którzy mają czas i chęć aktywnego udzielania się na rzecz osób borykających się z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi lub, które przygotowują się do pracy z tą grupą osób.

W ramach tego działania wolontariusze będą mieli możliwość odbycia specjalistycznego i praktycznego szkolenia jak pracować z osobami starszymi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze i otępienne, zdobycia/pogłębienia doświadczeń zawodowych w pracy z osobami starszymi i ich opiekunami, odbycia praktyk i stażu zawodowego, uzyskania zaświadczenia o odbytym stażu i rekomendacji.

Wolontariusze w ramach tego działania przejdą również gruntowne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu problematyki chorób otępiennych i organizacji opieki uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych w ramach Dni Otwartych, w spotkaniach superwizyjnych i podczas wspierania prowadzących Zajęcia Terapeutyczne i Psychoedukacyjna Grupę Wsparcia.

Najbliższe spotkania superwizyjno-edukacyjne:

1. „Komunikacja z osobami o specjalnych potrzebach” 12.10.2017 r . godz.17.00-19.00 ul. Kościuszkowców 80,suterena

prowadzący: Anetka Jesionek – Khadka, pedagog

2. „Joga śmiechu jako element terapii” 08.11.2017 r. godz. 17.00-19.00 ul. Kościuszkowców 80, suterena

prowadzący: Karin Lesiak – joginka śmiechu

3. Superwizja kontaktów z osobami o specjalnych potrzebach” 07.12.2017 r .godz. 17.00-19.00 ul. Kościuszkowców 80, 

prowadzący: Anetka Jesionek – Khadka, pedagog

 

Na spotkania obowiązują zapisy

tel: 793 413 489

e-mail: fundacjawsparcie.eu

www.fundacjawsparcie.eu

FUNDACJA WSPARCIE

www.fundacjawsparcie.eu

tel. 730-362-640

501-823-644