Przyjdź Przećwicz...i Pracuj - bezpłatny warsztat

                            

Zapraszamy do udziału w warsztacie organizowanym przez Biuro Karier.

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcieliby przećwiczyć umiejętności pomocne podczas rekrutacji na wymarzone stanowisko pracy.

Proponujemy trzy tematy zajęć. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym lub we wszystkich warsztatach.

 

22.11, g.10:00-13:00 

Metody rekrutacyjne z symulacją Assessment Center:

- dowiesz się o różnych metodach rekrutacji i selekcji pracowników 

- weźmiesz udział w symulacji sesji Assessment Center

 

29.11 g.10:00-13:00

Autoprezentacja na spotkaniu z pracodawcą:

- poznasz wpływ komunikatu werbalnego i niewerbalnego na budowanie wizerunku

- przećwiczysz trudną sztukę autoprezentacji w miłym towarzystwie (dla chętnych nagranie)

- uzyskasz informacje zwrotne na podstawie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej

 

W ramach warsztatów zapraszamy do odbycia konsultacji, której treści będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. Proponujemy m.in. omówienie nagrania symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Warsztaty poprowadzą doradcy z Biura Karier: Magdalena Fudała i Kamila Malesa. 

Miejsce: sala szkoleniowa Biura Karier nr 215 w Centrum Dydaktycznym

 

Zapisy: http://docs.google.com/forms/d/1ELcDuEV460EMl4QR5ueNJxk4P70bMdAc9PLvfmKb6BU