Praktyka zawodowa Lekarza i Fizjoterapeuty we Francji - Praca, pasja, perspektywa - 22 listopada

Jeśli jesteś studentem, absolwentem fizjoterapii lub kierunku lekarskiego i rozważasz podjęcie pracy za granicą, przyjdź na spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Chaine Thermale du Soleil.

Wydarzenie będzie szansą uzyskania informacji dotyczących zatrudnienia w ośrodkach termalnych, jak i ogólnych informacji podjęcia pracy we Francji. 


Prelegenci:

Jean-Marie Cousin, dyrektor generalny sieci Chaine Thermale du Soleil odpowiedzialny za kilkadziesiąt ośrodków rozlokowanych na terenie całej Francji.
 
Alain Garcia, główny lekarz konsultacyjny, odpowiadający za kompletny proces akomodacji i rekrutacji lekarzy podejmujących współpracę z Chaine Thermale du Soleil.
 

Lekarze we Francji:

- specjalizacje przyszłości na bazie potrzeb Chaine Thermale du Soleil

- proces akomodacji kandydatów przez rozpoczęciem pracy we Francji,

- rola lekarza i jego obowiązki,

- dzień z życia lekarza we Francji,

- typy i ilość pacjentów podejmowanych w codziennej praktyce,

- wymagania formalne dotyczące rozpoczęcia pracy jako lekarz za granicą,

 

Fizjoterapeuci we Francji:

- obszary działania i możliwości rozwoju w sieci termalnej

- staże we Francji - jak wyglądają i kiedy są możliwe

- dzień z życia Fizjoterapeuty

- zakres obowiązków i typy podejmowanych pacjentów

- warunki pracy i płacy

 

Wprowadzenie do medycyny termalnej:

- jak wygląda i jakie są jej cele,

- wyzwania stawiane przed pracownikami,

- medycyna termalna w służbie profilaktyki osób po przebytym raku,

- miejsce medycyny termalnej w publicznej opiece zdrowotnej,

 

Chaine Thermale du Soleil:

- obszary działania centrów termalnych,

- możliwości rozwoju w sieci

- historia i plany rozwoju na najbliższe lata

 

Przedstawienie ofert pracy dla Fizjoterapeutów i Lekarzy przy wsółpracy Chaine Thermale du Soleil z kjf-fizjoterapia.pl

 
TERMIN:
22 listopada, godz. 15:30 - 17:30
 
MIEJSCE:
Centrum Dydaktyczne, s. 139