Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego - 16 grudnia

Zakład Farmakoekonomiki WUM zaprasza absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych pracą w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną do udziału w jubileuszowej, XXX edycji jednosemestralnego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz dwóch nowych kursach; Badania Kliniczne i Rozwój Leków oraz Sprzedaż i Marketing Leków, prowadzonych przez profesorów Tomasza Hermanowskiego i Marcina Czecha. 

Program Studium dostępny jest na stronie  http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki-program-studium

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 16 grudnia 2017 r.

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wniosek wraz z kompletem dokumentów można złożyć on-line na stronie: http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki-rekrutacja

 

 

Źródło informacji: Biuro Informacji i Promocji WUM

http://www.wum.edu.pl/ogloszenia/2017-11-15-studium-farmakoekonomiki-hta-marketingu-i-prawa-farmaceutycznego