Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Program studiów umożliwi kandydatom pracę nad innowacyjnymi projektami badawczymi, takimi jak stworzenie nowych platform i narzędzi do badań substancji o znaczeniu farmaceutycznym oraz opracowanie nowych markerów genetycznych dla diagnostyki medycznej. Doktoranci będą również korzystać z nowatorskich technik fizykochemicznych i ustalać sekwencje, struktury nowych motywów wiążących powszechne kofaktory białek. Zastosowanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych umożliwi przyszłym naukowcom i ekspertom m.in. poznanie i zrozumienie mechanizmów związanych z występowaniem chorób cywilizacyjnych czy też udoskonalanie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

 

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł brutto.

 

Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.


Szczegółowe informacje: http://www.tribiochem.pl/