Skuteczna diagnoza i interwencja dietetyczna u pacjentów po 60 roku życia – aspekty teoretyczne i praktyczne

Zachęcamy dietetyków do zapoznania się z ofertą bezpłatnego szkolenia „DIETA DLA SENIORA. Skuteczna diagnoza i interwencja dietetyczna u pacjentów po 60 roku życia – aspekty teoretyczne i praktyczne”.

Najbliższe szkolenia:

13-14.01.2018 r.  godz. 9:00-16:00

LUBLIN, ŁÓDŹ, POZNAŃ, OLSZTYN

 

20-21.01.2018 r. godz. 9:00-16:00

KRAKÓW, WARSZAWA, GDAŃSK

 

27-28. 01.2018 r. godz. 9:00-16:00

RZESZÓW

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia - Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach realizacji zadania publicznego: 3.2. Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym). Organizacja szkoleń dla dietetyków z zakresu żywienia osób starszych w wieku 60 +

 

Wszystkie działania realizowane w projekcie są BEZPŁATNE dla jego Uczestników.

 

Zakres wiedzy realizowany podczas szkoleń opierać się będzie m.in. na zagadnieniach: charakterystyka organizmu osób starszych, problemy zdrowotne osób starszych i ich związek z żywieniem, ogólne zasady żywienia osób 60+, profilaktyka i leczenie niedożywienia, redukcja masy ciała u osób starszych, otyłość sarkopeniczna, zaburzenia apetytu, żywienie 

a wielochorobowość i przyjmowane leki, suplementacja, plan żywienia osób starszych, szeroko pojęta komunikacja z osobą starszą.

 

Pierwszy dzień to część wykładowa z dyskusją, drugi dzień realizowany w formie warsztatu z uwzględnieniem panelu poświęconego żywności specjalnego przeznaczenia.

 

Na zakończenie cyklu naukowego, każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT oraz SKRYPT.

 

W obydwu dniach uwzględniono lunch dla Uczestników.

 

DLA KOGO?

Osoby, które:

  • posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra na kierunku dietetyka,
  • rozpoczęły przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskały tytuł magistra lub rozpoczęły przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskały tytuł inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,
  • dodatkowo; absolwenci kierunków pokrewnych z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie dietetyki, dietoterapii lub psychodietetyki i jednocześnie posiadają doświadczenie w pracy w zawodzie dietetyka (uwzględniając praktyki, wolontariaty, prowadzenie własnej działalności itp.).

 

 ZGŁOSZENIA: justynasiwiela@vitanutrica.pl

 

WYMAGANE KSEROKOPIE DOKUMENTÓW (należy dostarczyć w pierwszym dniu szkolenia): dyplom i dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (w tym praktyki studenckie, staże, wolontariat itp.)

 

PROWADZĄCE:

dr inż. Katarzyna Janiszewska

mgr inż. Justyna Siwiela-Tomaszczyk

mgr Anna Jasińska

 

Po szczegóły zapraszamy drogą mailową: justynasiwiela@vitanutrica.pl

 

Informacje o projekcie: www.dietadlaseniora.pl