Zostań ambasadorem Karier UE - edycja 2018/2019

Interesujesz się pracą w instytucjach unijnych? Myślisz o pracy w środowisku międzynarodowym? Zachęcamy do udziału w programie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) „Ambasadorowie Karier UE 2018/2019”.

Zadaniem "Ambasadorów Karier UE" będzie aktywne promowanie w roku akademickim 2018/2019 możliwości pracy w instytucjach UE, udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z MSZ, przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi. Wspólnie z resortem dyplomacji  oraz siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej „Ambasadorowie Karier UE” będą organizować spotkania i wykłady otwarte o promocji zatrudnienia.

Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO:  dwie osoby w Brukseli, pozostali „Ambasadorowie Karier UE” -  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne. Opiekę nad programem sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji o programie

Osoby zainteresowane reprezentowaniem naszej Uczelni prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Biura Karier na adres: biurokarier@wum.edu.pl  do 23 stycznia br. Na zgłoszenie składa się:

  • CV
  • List motywacyjny stanowiący odpowiedź na pytanie: „Dlaczego jestem odpowiednią osobą do pełnienia funkcji Ambasadora Karier UE?”