Studia doktoranckie - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie na studia doktoranckie w Instytucie Nenckiego.

Termin składania aplikacji upływa 4 marca br.

 

Więcej informacji: www.nencki.gov.pl