Studencki Ambasador Sanofi

                                

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym już od 5 lat działają aktywnie Ambasadorzy firmy Sanofi. 

Program Studencki Ambasador Sanofi jest skierowany do studentów, którzy aktywnie działają w środowisku akademickim, chętnie udzielają się w organizację eventów na uczelniach oraz cechują się zaangażowaniem w powierzane im zadania. Do głównych zadań Ambasadorów należy wsparcie w budowaniu wizerunku Sanofi poprzez reprezentowanie firmy na uczelni, udział w Targach Pracy oraz organizowanie wydarzeń takich jak warsztaty w ramach „ Sanofi on Tour” oraz Open Day Sanofi. Poprzez udział w Programie, Ambasadorzy mają możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie Employer Brandingu, poznania międzynarodowej firmy „od środka” oraz rozwoju umiejętności poprzez udział w wewnętrznych warsztatach i szkoleniach. 

W roku akademickim 2017/2018 rolę Studenckiego Ambasadora Sanofi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pełni Julia Czaja.

„Jestem studentką IV roku Farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Szczególnie angażuję się w działalność Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, do którego należę od trzech lat. W tym roku pełnię funkcję Koordynatora ds. Współpracy z Zagranicą, która daje mi mnóstwo satysfakcji. Ponadto rozwijam swoje zainteresowania naukowe będąc członkiem kół naukowych „Bromatos” oraz „Farmacja i Prawo”.

Zdecydowałam się na uczestnictwo w Programie Studencki Ambasador Sanofi ze względu na chęć rozwoju swoich zainteresowań zawodowych oraz możliwość przybliżenia ścieżek kariery w firmie farmaceutycznej pozostałym studentom naszego Uniwersytetu. Ponadto misja oraz wartości firmy są bliskie moim własnym przekonaniom, z uwzględnieniem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla pacjenta.”

                                       

Student on Board to Program Staży skierowany do studentów ostatnich lat oraz absolwentów do roku po ukończeniu studiów, którzy nie boją się nowych wyzwań i chcą pracować nad odpowiedzialnymi zadaniami już na początku swojej kariery. Uczestnicy Programu realizują także własne projekty, a na czas trwania Stażu otrzymują merytoryczne wsparcie od Opiekunów, którzy czuwają nad realizacją planu stażu i dzielą się swoim doświadczeniem.

Staże w ramach programu są płatne. Każda z edycji rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do końca maja kolejnego roku, przy czym czas trwania programu to minimum 6 miesięcy.

Rekrutacja do kolejnej edycji Programu rozpocznie się już w kwietniu!

 

Więcej informacji o stażach Student on Board: www.studentonboard.pl

oraz o Programie Ambasadorskim: http://www.studentonboard.pl/program_ambasadorski.html