Work and Travel USA - 10 marca

10 marca 2018 roku w Warszawie odbędą się targi  pracodawców ze Stanów Zjednoczonych, którzy oferują studentom wakacyjne prace w ramach programu Work and Travel.

http://www.facebook.com/events/223445124866075/

1. Aplikacja na wyjazd odbywa się na stronie - 

http://footprints.ccusa.com

2. Do wzięcia udziału w programie konieczny jest status studenta 

polskiej uczelni wyższej

3. Przed targami konieczne jest uzupełnienie dostepnej na stronie 

aplikacji oraz przejście rozmowy z przedstawicielem partnera 

Departamentu Stanów jakim jest CCUSA Polska. Rozmowa ta może odbyć się 

także online za pomoca Skype.

4. Przed targami organizowane sa także konsultacje w razie ewentualnych 

pytań (link - http://www.facebook.com/events/2076104896040078/). Odbędą  się one 7-ego marca 2017 roku na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań studentów w związku z programem prosiłabym 

także o kontakt z nastepującymi osobami:

 

Katarzyna Zadroga

kasiaz@ccusa.com.pl

506341700

lub

Karolina Pręgowska

karolinap@ccusa.com.pl

669830090