Studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM

Studenci ostatniego roku na kierunku lekarskim oraz absolwenci medycyny z lat poprzednich zainteresowani badaniem  patomechanizmów  chorób (badania podstawowe z bezpośrednimi odniesieniami klinicznymi)

Od 07.05 prozoczyna się rekrutacja na studia doktoranckie na zasadzie wewnętrznego konkursu w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do kierownika jednostki po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie (tel. 22 5720710)