Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fazon realizuje  projekt "Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli Teka Absolwenta - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia" współfinansowany ze środków Pfron w ramach pilotażowego programu "Absolwent".

Projekt adresowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz studentów ostatniego roku (studia I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie), którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferujemy:

  • wsparcie coacha-kariery, psychologa i trenera pracy
  • dobrane indywidualnie kursy i szkolenia (np. prawo jazdy, kursy językowe, księgowe, grafika komputerowa, programowanie, social media, masaż itp.) - do 4000zł!
  • płatne staże zawodowe
  • wsparcie (w tym finansowe) przy otwieraniu własnej działalności
  • pośrednictwo pracy

Więcej informacji: Małgosia Lipińska Dawid: 698 550 237 

Deklaracja online: www.fazon.pl