Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje doktorantów i młodych doktorów

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje DOKTORANTÓW i MŁODYCH DOKTORÓW do udziału w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt.: Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in Lymphoma 

Oferujemy:

  • 2 stypendia doktoranckie (4500 zł)
  • 1 etat typu post-doc (15000 zł brutto) 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – sierpień 2021. Naukowym koordynatorem projektu jest prof. dr. hab. Przemysław Juszczyński. 

Z opisem projektu i wymaganiami dla kandydatów można zapoznać się na stronach:
Projekt TEAM 5/2017 FNP
PhD Student in Molecular Biology, Oncology and Hematology
PostDoc in Molecular Biology, Oncology and Hematology


Zgłoszenia (wymagane dokumenty wymienione na w/w stronach internetowych) należy przesłać do 31 sierpnia 2018 (post-doc) i 15 września 2018 (doktoranci) na adres: team-jobs@ihit.waw.pl