Projekty czekają na Studentów!

 

STUDENTKO! STUDENCIE!!

Wolne miejsca w Prokjektach! Zapraszamy do zapisywania się! :) 

Akademii Kompetencji Społecznych udział mogą wziąć studenci ostatniego roku WNOZ, I WL  oraz II WL
a w Kompetencje - Praca - Sukces studenci 3-go roku pielęgniarstwa i 6 -tego lekarskiego.