Konsultacje zawodowe

Chcesz przygotować się do procesu rekrutacji?

Potrzebujesz informacji z rynku pracy?

Chcesz porozmawiać o tym jak aktywnie szukać pracy/ praktyk/ staży?

 

W ramach konsultacji zawodowej jest możliwe m.in.:

  • rozpoznanie obszarów zainteresowań zawodowych
  • określenie mocnych stron
  • wyznaczenie bliższych i dalszych celów zawodowych
  • zredagowanie dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowanie do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnie z wykorzystaniem kamery)

Treść i czas trwania konsultacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby. Zazwyczaj spotkanie trwa 1-2 godziny.

Spotkania odbywają się w pokoju doradczym Biura Karier (nr 215) w Centrum Dydaktycznym.

Osoby zainteresowane konsultacją CV prosimy o wcześniejsze przesłanie pliku.

Zgłoszenia: biurokarier@wum.edu.pl lub tel. (022) 57 20 909.

Zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i absolwentów WUM!