Oferty pracy

Oferty pracy są udostępniane studentom i absolwentom tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Biurze Karier poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego w zakładce rejestracja,  następnie dostarczenie go do nas albo osobiście albo mailowo. 

W sprawie konkretnych ofert pracy, osoby zarejestrowane prosimy o kontakt na adres: biurokarier@wum.edu.pl lub telefonicznie: 22 57-20-909, lub osobiście u nas w biurze.


Warszawski Uniwersytet Medyczny zarejestrowany jest jako agencja zatrudnienia pod nr 1039.

---------

Studentom poszukującym praktyk i staży, przypominamy o inicjatywach wspierających starania o podnoszenie jakości pierwszych doświadczeń zawodowych, prowadzonych przez: