Rejestracja

Usługi świadczone przez Biuro Karier mają charakter bezpłatny.

Zasady korzystania z usług:

 

1.    Z usług Biura Karier mogą korzystać studenci i absolwenci zarejestrowani w bazie danych.

2.   W celu rejestracji należy wypełnić zamieszczony poniżej kwestionariusz i odesłać na adres e-mail:  biurokarier@wum.edu.pl      Kwestionariusz (do pobrania)

3.    Informacje zawarte w kwestionariuszu zostaną umieszczone w bazie danych Biura Karier, prowadzonej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i będą udostępniane tylko dla celów rekrutacji. Osoby, które zdobędą pracę za naszym pośrednictwem są zobowiązane do poinformowania Biura o tym fakcie.

Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dniem 1.12.2004r. zostało przez Ministra Gospodarki i Pracy wpisane do rejestru agencji zatrudnienia (Nr 1039).