okularypaskiDoradztwo w karierze_2Doradztwo w karierze_1WUM_AIDMTPiP_2018

Chcesz zrealizować swoje marzenia zawodowe?

Biuro Karier INFORMUJE, INSPIRUJE, INICJUJE 

Wszystkich studentów i absolwentów zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach doradczych i coachingowych.

Doradczynie Biura Karier przyjmują zgłoszenia przez cały rok.


Doradztwo w karierze = zindywidualizowany proces wspierający studentów/ absolwentów w osiąganiu celów zawodowych.


Internetowy kreator CV oraz testy psychologiczne oferujemy w projekcie WUM AID studentom dwóch ostatnich lat.


Do udziału w Medycznych Targach Pracy i Praktyk zapraszamy pracodawców uwzględniając zainteresowania studentów.