Aktywne wchodzenie na rynek pracy

Program cyklu szkoleniowego:

1. Początek, czyli planowanie kariery
Mój potencjał zawodowy
Ćwiczenia odkrywające predyspozycje
Formułowanie celów zawodowych

2. Rynek pracy w pigułce
Tendencje na rynku pracy, oczekiwania pracodawców
Zawody medyczne - możliwe ścieżki kariery
Metody poszukiwania pracy i procedury rekrutacyjne

3. Odkrywam moc inteligencji emocjonalnej
Znaczenie umiejętności związanych z emocjami
Strategie radzenia sobie ze stresem
Komunikacja niewerbalna

4. CV i list motywacyjny bez tajemnic
Czego pracodawca szuka w Twojej aplikacji?
CV na pierwszym planie
List motywacyjny – dopełnienie autoprezentacji

5. Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja
Rola pierwszego wrażenia
Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą
Za zamkniętymi drzwiami - czego można się spodziewać

Zasady udziału w szkoleniach:

1) Szkolenia organizowane są dla grupy co najmniej 12 osób (mile widziane zgłoszenia całych grup).

2) Terminy realizacji zajęć są uzgadniane z grupą zgłoszonych osób.

3) Zajęcia odbywają się w salach Centrum Dydaktycznego.

4) Na szkolenia należy zapisywać się osobiście w siedzibie Biura Karier od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. Dopuszczamy możliwość, aby jedna osoba zgłosiła więcej osób. Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest rejestracja w Biurze Karier oraz wypełnienie Ankiety badającej potrzeby szkoleniowe.

5) Studenci uzyskują po ukończeniu kursu wpis do indeksu – 15 godzin, dokonywany przez Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM (pod warunkiem obecności na wszystkich zajęciach oraz honorowania naszego fakultetu przez dany dziekanat).

6) Uczestnicy mają możliwość otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu (dostępne na życzenie).

7) Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu maksymalnie na 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres e-mail: biurokarier@wum.edu.pl

Wersja do ściągnięcia - plik w formacie PDF