Oferta dla Pracodawców

Zapraszamy do współpracy pracodawców z branży medyczno-farmaceutycznej.

Dzięki naszemu wsparciu mogą Państwo w szybki i efektywny sposób dotrzeć do środowiska studenckiego i absolwenckiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oferujemy Państwu:

 publikację ofert pracy, praktyk i staży oraz innych informacji związanych z rozwojem zawodowym è Zasady publikacji ofert pracy è Prześlij ofertę pracy, praktyk, stażu

 wsparcie w zorganizowaniu prezentacji dla studentów i/lub absolwentów WUM na terenie uczelni è Zasady organizacji wydarzeń è Zorganizuj wydarzenie

 udział w è Medycznych Targach Pracy i Praktyk

 udostępnianie klientom naszego Biura nadesłanych materiałów informacyjnych 

 przesłanie informacji do studentów i absolwentów poprzez CareerLetter

W przypadku pytań zachęcamy do KONTAKTU