Zasady publikacji ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu

1. Pracodawcy mogą bezpłatnie zamieszczać oferty współpracy za pomocą FORMULARZA. Ogłoszenie zostaje opublikowane po akceptacji treści przez pracownika Biura Karier WUM. Biuro Karier przyjmuje oferty odpowiadające kierunkom kształcenia:

•    ANALITYKA MEDYCZNA - studia jednolite magisterskie
•    AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU - studia licencjackie
•    DIETETYKA - studia licencjackie i uzupełniające magisterskie
•    ELEKTRORADIOLOGIA - studia licencjackie i uzupełniające magisterskie
•    FARMACJA - studia jednolite magisterskie
•    FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie
•    HIGIENA STOMATOLOGICZNA - studia licencjackie
•    LEKARSKI - studia 6-letnie, jednolite magisterskie
•    LEKARSKO-DENTYSTYCZNY - studia jednolite magisterskie
•    LOGOPEDIA - studia licencjackie i uzupełniające magisterskie
•    PIELĘGNIARSTWO - studia licencjackie i uzupełniające magisterskie
•    POŁOŻNICTWO - studia licencjackie i uzupełniające magisterskie
•    RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia licencjackie
•    TECHNIKI DENTYSTYCZNE - studia licencjackie
•    ZDROWIE PUBLICZNE - studia licencjackie i uzupełniające magisterskie

2. Odpowiedzialność za treści ogłoszeń ponoszą pracodawcy. Biuro Karier zastrzega sobie prawo do korekty treści ogłoszenia.

3. Pracodawca zobowiązuje się do poinformowania Biura Karier WUM o podjęciu współpracy ze studentem lub absolwentem WUM w związku z zamieszczonym w serwisie ogłoszeniem.

4. Zakazuje się wprowadzania na stronę www.kariera.wum.edu.pl treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.

5. Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia informacji ze strony www.kariera.wum.edu.pl.

6. Zamieszczając ogłoszenie pracodawca wyraża zgodę na kontakt zespołu Biura Karier WUM w sprawach związanych z rekrutacją i promocją pracodawcy wśród studentów i absolwentów WUM.