Konsultacje psychologiczne

Chcesz zaplanować rozwój zawodowy z uwzględnieniem cech temperamentu i osobowości?

Jesteś zainteresowana/-y wsparciem w odkrywaniu swojego potencjału psychologicznego?

Potrzebujesz rozmowy dotyczącej radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji, funkcjonowania w zespole itp.?

 

Podczas pierwszego spotkania określamy potrzeby, ustalamy cele i wybieramy metody pracy. Opcjonalnie korzystamy z testów diagnozujących temperament, osobowość, inteligencję emocjonalną, samoocenę, style radzenia sobie ze stresem, motywację osiągnięć, kompetencje społeczne oraz poczucie umiejscowienia kontroli. Badania psychologiczne prowadzone są w oparciu o kwestionariusze Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.    Na kolejnych spotkaniach omawiamy wyniki i formułujemy wnioski. Stosujemy różne ćwiczenia sprzyjające rozwojowi potencjału psychologicznego. Cykl spotkań może zakończyć się określeniem czynników satysfakcji zawodowej lub przerodzić się w konsultację zawodową uwzględniającą potencjalne miejsca pracy. Treść i czas trwania konsultacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby. Zazwyczaj spotkanie trwa 1-2 godziny. Spotkania odbywają się w pokoju doradczym Biura Karier (nr 215) w Centrum Dydaktycznym. Zachęcamy do zapisów:  Formularz Zgłoszeniowy na konsultacje