Konsultacje psychologiczne

 

Chcesz zaplanować rozwój zawodowy z uwzględnieniem cech temperamentu           i osobowości?

 

Jesteś zainteresowana/-y wsparciem w odkrywaniu swojego potencjału psychologicznego?

 

Potrzebujesz rozmowy dotyczącej radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą           w czasie, autoprezentacji, funkcjonowania w zespole itp.?

 

Podczas pierwszego spotkania: 

określamy potrzeby, ustalamy cele i wybieramy metody pracy,

opcjonalnie korzystamy z testów diagnozujących temperament, osobowość, inteligencję emocjonalną, samoocenę, style radzenia sobie ze stresem, motywację osiągnięć, kompetencje społeczne oraz poczucie umiejscowienia kontroli. 

Badania psychologiczne prowadzone są w oparciu o kwestionariusze Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.   

Na kolejnych spotkaniach omawiamy wyniki i formułujemy wnioski. Stosujemy różne ćwiczenia sprzyjające rozwojowi potencjału psychologicznego.

Cykl spotkań może zakończyć się określeniem czynników satysfakcji zawodowej lub przerodzić się w konsultację zawodową uwzględniającą potencjalne miejsca pracy. 

Treść i czas trwania konsultacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby. Zazwyczaj spotkanie trwa 1-2 godziny. 

Spotkania odbywają się w pokoju doradczym Biura Karier (nr 215) w Centrum Dydaktycznym. 

Zachęcamy do zapisów:  Formularz Zgłoszeniowy na konsultacje