Zasady organizacji wydarzeń dla studentów i absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 1. Celem organizowanych wydarzeń jest:
  • poznanie pracodawców i możliwości rozwoju zawodowego w różnych organizacjach (w tym rekrutacja)
  • wzrost wiedzy o rynku pracy i rozwój umiejętności poszukiwania pracy
  • rozwój kompetencji uniwersalnych, które zwiększają szansę na otrzymanie optymalnej pracy
 2. Wydarzenia mogą mieć formę prezentacji, szkoleń, warsztatów lub inną uzgodnioną z pracownikiem Biura Karier.
 3. Wydarzenie nie może mieć na celu promocji produktów lub usług Firmy.
 4. Program spotkania i materiały promocyjne zostaną przekazane przedstawicielowi Biura Karier nie później niż 14 dni przed planowanym wydarzeniem.
 5. Biuro Karier rezerwuje salę i zajmuje się promocją wydarzenia poprzez serwis  www.kariera.wum.edu.pl, rozesłanie informacji w Newsletterze, zamieszczenie wydarzenia na facebook.com oraz bezpośredni kontakt ze studentami.
 6. Biuro Karier zajmuje się kwestiami organizacyjnymi, takimi jak zbieranie zgłoszeń uczestników oraz zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniu.