Konsultacje zawodowe

Chcesz przygotować się do procesu rekrutacji?


Potrzebujesz informacji z rynku pracy?


Chcesz porozmawiać o tym jak aktywnie szukać pracy/ praktyk/ staży?

 

W ramach konsultacji zawodowej jest możliwe m.in.:

  rozpoznanie obszarów zainteresowań zawodowych

 uzyskanie informacji z rynku pracy

określenie mocnych stron

 wyznaczenie bliższych i dalszych celów zawodowych

 korekta dokumentów aplikacyjnych

 przygotowanie do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnie z wykorzystaniem kamery)

Treść i czas trwania konsultacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby.

Zazwyczaj spotkanie trwa 1-2 godziny.

Spotkania odbywają się w pokoju doradczym Biura Karier (nr 215) w Centrum Dydaktycznym.

Zachęcamy do zapisów:  Formularz Zgłoszeniowy na konsultacje