Konsultacje zawodowe

Chcesz przygotować się do procesu rekrutacji?
Potrzebujesz informacji z rynku pracy?
Chcesz porozmawiać o tym jak aktywnie szukać pracy/ praktyk/ staży?

W ramach konsultacji zawodowej jest możliwe m.in.:

  •   rozpoznanie obszarów zainteresowań zawodowych
  •  uzyskanie informacji z rynku pracy
  • określenie mocnych stron
  •  wyznaczenie bliższych i dalszych celów zawodowych
  •  korekta dokumentów aplikacyjnych
  •  przygotowanie do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnie z wykorzystaniem kamery)

Treść i czas trwania konsultacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby. Zazwyczaj spotkanie trwa 1-2 godziny.Spotkania odbywają się w pokoju doradczym Biura Karier (nr 215) w Centrum Dydaktycznym.Zachęcamy do zapisów:  Formularz Zgłoszeniowy na konsultacje