O projekcie

Biuro Karier WUM zaprasza w ramach projektu WUMAID do udziału w Doradztwie Kariery skierowanym do studentów ostatnich 4 semestrów studiów licencjackich i magisterskich.
 

Uczestnik projektu odbywa minimum jedną indywidualną konsultację z doradczynią z Biura Karier. Liczba konsultacji jest z każdym ustalana indywidualnie. Można skorzystać z doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i coachingu.

Podczas doradztwa stosujemy zasady: dobrowolności, poufności i partnerstwa. Oznacza to, że poruszając się w obszarach rynku pracy, rozwoju osobistego oraz indywidualnej sytuacji psychologicznej i zawodowej uczestnik otrzymuje przestrzeń na wyrażanie oczekiwań względem doradztwa oraz ma wpływ na zakres i formę konsultacji, a jednocześnie może liczyć na dyskrecję. 

 

Co wyróżnia Doradztwo w Karierze w ramach projektu WUMAID w porównaniu do doradztwa dostępnego dla wszystkich studentów i absolwentów naszej uczelni?

Realizacja Projektu WUM AID stworzyła okazję do wzbogacenia i rozszerzenia usługi doradztwa o nowe profesjonalne narzędzia i metody, które stosujemy podczas konsultacji.

  • Testy i raporty psychologiczne w formie zdalnej : Test Ról Zespołowych Belbina,  Profil Osobowości Zawodowej-IP 121 Advisio Polska.
  • Coaching Kariery z wykorzystaniem profesjonalnych metod, ćwiczeń i narzędzi coachingach.
  • Przedsiębiorczość z zastosowaniem metod pomocnych w rozwijaniu planów i pomysłów na projekt, usługę lub zatrudnienie.


Doradztwo w Karierze jest realizowane w ramach uczelnianego projektu  „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” w latach 2018-2020, obejmuje zadanie 10 - „Rozwój systemu usług Biura Karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy”.