Projekt WUM AID

 

„Rozwój systemu usług Biura Karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy” – zadanie nr 10 projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w latach 2018-2022.

Wzrost jakości usług Biura Karier odbędzie się poprzez:

  • rozszerzenie pakietu profesjonalnych narzędzi wspierających proces doradczy - Kreator CV i LM, Test Ról Zespołowych Belbina, Profil Osobowości Zawodowej - IP 121 Advisio Poland
  • większenie dostępności do konsultacji zawodowych - więcej dostępnych doradców
  • szkolenia dla pracowników Biura Karier umożliwiające wprowadzenia nowych usług doradztwa indywidualnego i grupowego (coaching, role zespołowe, design thinking, personal branding, employer branding, przedsiębiorczość, Assessment/ Development Center)
  • organizacja kolejnych edycji Medycznych Targów Pracy i Praktyk
  • stworzenie nowej platformy internetowej Biura Karier oraz elektronicznych i multimedialnych materiałów doradczych

 

W ramach usługi Doradztwo w Karierze projektu WUM AID studenci 2-ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich mogą skorzystać z wyjątkowej oferty:

 

Zgłoszenia od studentów do projektu przyjmujemy osobiście, telefonicznie lub mailowo

BIURO KARIER - Centrum Dydaktyczne, pok. 214

biurokarier@wum.edu.pl

tel. (0-22) 572 09 10

https://wumaid.wum.edu.pl/