Pracownicy Biura

 

 

Dorota Siedliska

Specjalistka ds. doradztwa psychologicznego i zawodowego
Doradczyni w karierze

więcej

 

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego i metod rekrutacyjnych m.in. Assessment Center. Ponadto odbyła szkolenia psychologiczne dotyczące Racjonalnej Terapii Zachowania, komunikacji w zespołach pracowniczych oraz stosowania testów do diagnozy potencjału zawodowego. Certyfikowana konsultantka w zakresie narzędzia Profilowanie Osobowości Zawodowej - Insightful Profiler (iP121) firmy Advisio. Uczestniczka Studium Zawodowego Coacha Biznesu.

W Biurze Karier WUM prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne i zawodowe. Dla studentów będących na dwóch ostatnich latach oferuje „Doradztwo w karierze” w ramach projektu WUM AID. Zajmuje się diagnozą potencjału zawodowego, poszukiwaniem możliwości do rozwoju oraz wprowadzaniem pozytywnych zmian w życiu osobistym i zawodowym. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychologii pracy i psychologii zdrowia.

Pasjonuje się jogą oraz neuropsychologią w kontekście radzenia sobie ze stresem i poprawą kondycji psychicznej.

Kontakt: dorota.siedliska@wum.edu.pl

Karolina Moroz

Job coach, doradczyni w karierze, psycholożka

więcej

Absolwentka studiów podyplomowych Job coaching na Uniwersytecie SWPS oraz psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka szkoleń z zakresu m in. coachingu, doradztwa zawodowego, personal oraz employer brandingu.

W Biurze Karier WUM prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne i zawodowe oraz warsztaty dla studentów. Zajmuje się diagnozą zasobów, wspieraniem rozwoju, zwiększaniem samoświadomości oraz wprowadzaniem pozytywnych zmian w życiu osobistym i zawodowym. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz coachingu.

Propaguje holistyczne podejście do zdrowia i uprawia jogę.

Kontakt: karolina.moroz@wum.edu.pl 

  

 

Jakub Sokolnicki

Kierownik Biura Karier  │ Socjolog - badacz
Koordynator uczelnianego systemu badania losów zawodowych absolwentów.

więcej

Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorant na Wydziale Pedagogicznym UW. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego  oraz Doradztwa Zawodowego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Współtwórca Biura Karier. Propagator idei doradztwa kariery na uczelniach medycznych oraz budowania relacji między pracodawcami a środowiskiem akademickim.

Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Akademickich Biur Karier, a obecnie przedstawiciel uczelni mazowieckich w Komisji ds. ABK przy KRASP. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z obszaru planowania kariery, employer brandingu, a także wizyt studyjnych w zagranicznych ośrodkach akademickich oraz centrach rozwoju i kariery.

Stypendysta Fundacji Wyszechradzkiej w National Cheng Kung University na Tajwanie w zakresie studiów porównawczych systemów badań aktywności zawodowej absolwentów szkół wyższych.

Kontakt: jakub.sokolnicki@wum.edu.pl