Coaching

Z pasji do pomagania rozszerzamy ofertę o interaktywny proces - COACHING, który pomaga osobom w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Dzięki coachingowi studenci i absolwenci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.


Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań

(Izba Coachingu, www.izbacoachingu.com).

 

W jakich sytuacjach warto skorzystać z coachingu?

  • gdy potrzebujesz wsparcia w podjęciu ważnej decyzji
  • gdy potrzebujesz wprowadzić ważne zmiany w swoim życiu
  • gdy chcesz zachowywać się w sposób bardziej elastyczny
  • gdy chcesz przyjrzeć się swoim zasobom zawodowym i osobistym
  • gdy potrzebujesz oswoić swoje obawy


Podczas pierwszego spotkania określamy zasady współpracy, coach pyta o potrzeby i oczekiwania oraz zachęca do sformułowania celu.

Podczas kolejnych spotkań możemy zastosować różne ćwiczenia, dzięki którym osoba krok po kroku przybliża się do osiągnięcia swojego celu.

Spotkania coachingowe zwykle trwają 1 godzinę i odbywają się w pokoju doradczym Biura Karier (nr 214) w Centrum Dydaktycznym.  

Proces coachingowy zwykle trwa od 6 do 10 spotkań. Może się zdarzyć, że osobie wystarczą  1-2 spotkania. 

Coaching oferowany w Biurze Karier jest usługą bezpłatną dla studentów i absolwentów WUM.

Zachęcamy do zapisów: Formularz Zgłoszeniowy na konsultacje