Coaching

Z pasji do pomagania rozszerzamy ofertę o interaktywny proces - COACHING, który pomaga osobom w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Dzięki coachingowi studenci i absolwenci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.
Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań” (Izba Coachingu, www.izbacoachingu.com).

W jakich sytuacjach warto skorzystać z coachingu?
- gdy osoba potrzebuje wsparcia w podjęciu ważnej decyzji
- gdy osoba potrzebuje wprowadzić ważne zmiany w swoim życiu
- gdy osoba chce zachowywać się w sposób bardziej elastyczny
- gdy osoba chce przyjrzeć się swoim zasobom zawodowym i osobistym
- gdy osoba potrzebuje oswoić swoje obawy

Podczas pierwszego spotkania określamy zasady współpracy, coach pyta o potrzeby i oczekiwania oraz zachęca do sformułowania celu. Podczas kolejnych spotkań możemy zastosować różne ćwiczenia, dzięki którym osoba krok po kroku przybliża się do osiągnięcia swojego celu.
Spotkania coachingowe zwykle trwają 1 godzinę i odbywają się w pokoju doradczym Biura Karier (nr 214) w Centrum Dydaktycznym.  Proces coachingowy zwykle trwa od 6 do 10 spotkań. Może się zdarzyć, że osobie wystarczą  1-2 spotkania. 

Coaching oferowany w Biurze Karier jest usługą bezpłatną dla studentów i absolwentów WUM.

Zachęcamy do zapisów: Formularz Zgłoszeniowy na konsultacje

Spotkania coachingowe w Biurze Karier oferują:
Magdalena Fudała magdalena.fudala@wum.edu.pl
Katarzyna Nowak katarzyna.nowak@wum.edu.pl
Dorota Siedliska dorota.siedliska@wum.edu.pl
Magdalena Szwalgin magdalena.szwalgin@wum.edu.pl