Jak się zgłosić

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy na konsultacje psychologiczne i/lub zawodowe.
2. Wypełnij Ankietę przed doradztwem dotyczącą oczekiwań względem konsultacji.
3. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy
oświadczeniedeklarację udziału  w projekcie.
4. Poczekaj na kontakt w celu dopełnienia formalności i ustalenia terminu konsultacji.

Obecnie konsultacje prowadzimy on-line z wykorzystaniem komunikatorów MS Teams, Skype lub telefonicznie.   

Chcesz o coś dopytać? Zapraszamy do kontaktu!

mail: biurokarier@wum.edu.pl
telefon: +48 22 57 20 909 lub 910