Projekt WUM AID

Zapraszamy do udziału w projekcie WUMAID kierowanym do studentów 
2 ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich

poprzez DORADZTWO W KARIERZE

ZYSKASZ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z KONKRETNYCH NARZĘDZI