Stosowane narzędzia psychologiczne

Możesz wziąć udział bezpłatnie w badaniu narzędziami psychologicznymi online - po zakwalifikowaniu do projektu i decyzji o skorzystaniu z tej opcji. Wypełnienie jednego testu trwa 20-30 minut.

 

INSIGHTFUL PROFILER (IP 121) - Profilowanie Osobowości Zawodowej.
Otrzymujesz Raport z wynikami dotyczącymi czynników motywujących do pracy, predyspozycji do rozwoju określonych kompetencji zawodowych, wewnętrznych ograniczeń, cech wyróżniających Cię jako pracownika.

Przykładowy fragment raportu 1
Przykładowy fragment raportu 2

 

TEST RÓL ZESPOŁOWYCH BELBINA
Otrzymujesz pogłębioną wiedzę o preferowanym przez ciebie sposobie działania oraz indywidualnych cechach wzbogacających zespół i wskazówkach najlepszego ich wykorzystania. Wyniki są przedstawione w postaci indywidualnego Raportu, który pokazuje układ 9 Ról Zespołowych oparty o Samoocenę i Ocenę Obserwatorów - doowolnie wybranych osób, z którymi pracowałeś/-aś w zespole.

Przykładowy fragment raportu 1
Przykładowy fragment raportu 2


Zalety narzędzi psychometrycznych

Otrzymasz dostęp do testów wykorzystywanych przez wielu pracodawców do oceny i rozwoju pracowników.

Raporty mogą zostać omówione z doradcą zawodowym, co pozwala lepiej zrozumieć wyniki testów w kontekście samopoznania, dopasowania do stanowiska, upewnienia się w wyborach zawodowych. 

Dzięki obszernym Raportom możliwe jest różnorodne wykorzystanie zawartych w nich informacji: analizowanie mocnych i słabych stron zachowań ludzi w miejscu pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, wprowadzanie pozytywnych zmian zachowań.

Stosujemy wiele innych narzędzi, sygnowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP, w formie stacjonarnej (papier - ołówek) i zdalnej (testy elektroniczne) przeznaczonych do pomiaru różnych aspektów osobowości, temperamentu, motywacji osiągnięć, stresu, kompetencji społecznych.