Psycholog

Ogłoszenie numer: 315/10

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Miasto/kraj: Warszawa
Forma współpracy: umowa o pracę
Typ współpracy: praca stała
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba poszukiwanych osób: 1

Opis i adres organizacji:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w Polsce.

Został powołany do życia 21 listopada 1918 roku, kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski. Utworzony jako Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny, w 1923 roku przemianowany na Państwowy Zakład Higieny (PZH), od 2007 roku nosił nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), a w lipcu 2021 po zmianie statusu został przemianowany na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.
Misja NIZP-PZH
Misją Instytutu na przełomie lat było kształtowanie zdrowia publicznego w Polsce, w szczególności w obszarze zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, monitorowania czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu oraz promocji zdrowia.

Tak jest do dzisiaj. Realizowane w Instytucie zadania mają na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową. Znajdujemy rozwiązania, dzięki którym ludzie mogą żyć zdrowo, długo i aktywnie. Zapewniamy badaniom i rozwiązaniom wiarygodność naukową i umożliwiamy korzystanie z nich wszystkim, którzy troszczą się o zdrowie swoje i całego społeczeństwa.
Czym zajmuje się NIZPPZH - PIB?
Monitorowaniem sytuacji zdrowotnej i oceną potrzeb zdrowotnych ludności w Polsce.
Monitorowaniem i oceną biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka dla zdrowia człowieka, w tym w aspekcie bezpieczeństwa żywności i wody.
Zabezpieczaniem ludności przed chorobami zakaźnymi i działaniami w zakresie prewencji chorób przewlekłych.
Analizami ekonomicznymi i systemowymi w ochronie zdrowia.
Prowadzimy działalność ekspercką na potrzeby instytucji państwowych, Komisji Europejskiej oraz podmiotów gospodarczych.
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Zakres obowiązków:
• Udzielanie na rzecz osób trzecich, korzystających z platformy internetowej Centrum Dietetycznego Online, konsultacji psychologicznych/psychodietetycznych online poprzez połączenia wideo oraz przez telefon z siedziby NIZP PZH-PIB.
• Przygotowywanie materiałów merytorycznych z zakresu psychologii i psychodietetyki w postaci artykułów popularno-naukowych i innych przydatnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających pacjentom Centrum Dietetycznego Online realizację zaleceń żywieniowych i zmianę nawyków.
• Zapewnienie wsparcia psychologicznego pracownikom Centrum Dietetycznego Online w formie cyklicznych spotkań indywidualnych i grupowych.
• Praca z zespołem Centrum Dietetycznego Online – udział w spotkaniach koordynacyjnych i konsultacjach.
• Prowadzenie regularnych szkoleń i/lub warsztatów dla zespołu Centrum Dietetycznego Online w zakresie psychodietetyki (np. praca z trudnym pacjentem, metody motywacji).
• Udział w organizacji i realizacji eventów edukacyjnych.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe – tytuł minimum magistra, kierunek: psychologia.
• Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, w tym doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania – minimum 3 lata.
• Doświadczenie w przygotowywaniu artykułów popularno-naukowych na podstawie piśmiennictwa naukowego.
• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów m.in. z motywacji oraz pracy z trudnym pacjentem.
• Swoboda wypowiadania się (umiejętności retoryczne).
• Wysoka kultura osobista.
• Regularność i odpowiedzialność.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Język angielski (branżowy).
Dodatkowym atutem będą
• Ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki

Kierunek studiów:
dowolny

Oferowane warunki zatrudnienia:
• Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach: 8:25-16:00 oraz 12:00-19:35 na okres próbny z możliwością przedłużenia.
• Współpraca w dynamicznie rozwijającym się projekcie pn. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.
• Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
• Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
• Przyjazną atmosferę pracy.
• Świadczenia socjalne.

Sposób zgłoszenia:
Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 08.10.2021 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko psychologa do współpracy w ramach Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB”.

Link rekrutacyjny:
Termin nadsyłania zgłoszeń: pt., 08/10/2021